COI DNA Barcoding Report

Help

Cell line: BTI-EAA

ACC-No.: 176

Date of analysis: 21.11.2014

DNA processing number: 10053

Methode: DNA Barcoding by PCR amplification of 5┬┤coding region of cytochrome c oxidase I (658 bp fragment size). Cycle sequencing of respective PCR products revealed following assignment upon submission to BOLD (Ratnasingham, S., Hebert, P. D. N. (2007) BOLD: The Barcode of Life Data System (www.Barcodinglife.org). Molecular Ecology Notes, 2007; 7(3): 355-364

Primer:

1x LepF1_t1: ATT TAG GTG ACA CTA TAG ATT CAA CCA ATC ATA AAG ATA TTG G

1x VF1_t1: ATT TAG GTG ACA CTA TAG TCT CAA CCA ACC ACA AAG ACA TTG G

1x VF1d_t1: ATT TAG GTG ACA CTA TAG TCT CAA CCA ACC ACA ARG AYA TYG G

3x VF1i_t1: ATT TAG GTG ACA CTA TAG TCT CAA CCA ACC ANA ANG ANA TNG G

1x LepR1_t1: TAA TAC GAC TCA CTA TAG GGT AAA CTT CTG GAT GTC CAA AAA ATC A

1x VR1d_t1: TAA TAC GAC TCA CTA TAG GGT AGA CTT CTG GGT GGC CRA ARA AYC A

1x VR1_t1: TAA TAC GAC TCA CTA TAG GGT AGA CTT CTG GGT GGC CAA AGA ATC A

3x VR1i_t1: TAA TAC GAC TCA CTA TAG GGT AGA CTT CTG GGT GNC CNA ANA ANC A

Sequence:

5`-CAYAAAGYTTGGACATTATATTTTATTTTTGGARTKMRAGCAGGAATAGTTGGAACATCA

CTAAGATTATTAATTCGTGCAGAATTGGGTAATCCTGGGTCTTTAATTGGAGATGATCAA

ATTTATAACACTATTGTAACAGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATGCCA

ATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTGATTAGTTCCTTTAATATTAGGAGCTCCTGATATA

GCTTTTCCACGAATAAATAATATAAGTTTTTGACTTTTACCCCCATCATTAACTTTATTA

ATTTCAAGAAGAATTGTAGAGAATGGAGCAGGAACTGGATGAACAGTATATCCCCCCCTT

TCTTCTAATATTGCTCATGGGGGAAGATCCGTTGATTTAGCTWTTTTTYCCYTYMWTTWR

CMRGGAWTTYYTYMAWTTTARGAACCATTAATTTTATTACTACCATTTTTAATWTWCCAA

TAAATAATTTAACAWTTGAACAAATWCCTTTATTTGGTTGAACCGGWRGAATTACCGGTT

TTTTAATACTTTYTTCCCTTCCYGGTTTAACMRGGRCCATTWCTATWTTACTAACMRAAC

SRAATTTAAATWCCTYAWTTTTTGACCCMRCGGGRGGAAGGAAACCYATTCYTTAAYAAC

MCTTATTTTGATTTTTTGGRCCWCCMRAARTTTACCCTATWRTGAGTCSKAATTAA-3`

NCBI blast

ORGANISM: Estigmene acrea

Eukaryota; Metazoa; Ecdysozoa; Arthropoda; Hexapoda; Insecta;

Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Lepidoptera; Glossata;

Ditrysia; Noctuoidea; Arctiidae; Estigmene.

Search Result BOLD System: no match

Catalog: Estigmene acrea

Go to cell line Download as PDF (beta)